Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2020

Ergebnis der Kategorie

Nachwuchs B Mädchen U14

22. November 2019 16 Meldungen 1 Segment: FS Ext. Ergebnisseite
# Name Club LEV Pkt.
1. Evelyne MEIER EVRO BAY   37,81
18,59 + 19,22 0,0
2. Emma SCHILL SVPA BAY   37,77
17,37 + 20,40 0,0
3. Katharina SCHÖNAU BADW BAY   36,91
17,50 + 19,41 0,0
4. Diana DAGINTEN ERCI BAY   36,05
18,53 + 18,02 0,5
5. Simone SCHWARZ EKVM BAY   34,85
16,53 + 18,32 0,0
6. Vasilisa PYATAKOVA MEV BAY   34,77
16,97 + 17,80 0,0
7. Marija MORSCAKOVA EVRO BAY   33,18
16,86 + 16,32 0,0
8. Sarah MAREK EVRO BAY   32,09
15,99 + 16,10 0,0
9. Kira MARTIN MEV BAY   31,22
13,41 + 17,81 0,0
10. Naya REITER ESVB BAY   30,79
15,48 + 15,31 0,0
11. Joana BALSEN BADW BAY   29,41
13,31 + 17,10 1,0
12. Sophie MAURUS EKVM BAY   28,74
13,04 + 16,20 0,5
13. Alexandra BOXLER EVRO BAY   28,13
11,71 + 16,42 0,0
14. Helena ZERRLE BADW BAY   27,04
12,83 + 14,71 0,5
15. Leonie KILB VFLWA BAY   26,53
12,92 + 14,11 0,5
16. Melanie ERMAKOV VFLWA BAY   26,06
12,06 + 14,00 0,0

Segmente

FS: Free Skating
Details
Protokoll